0 262 751 40 44 . info@prodepo.com.tr

Hakkımızda

KURULUŞ HİKAYEMİZ

Finansal kurumsal özellikle leasing firmaları, yatırımına aracılık ettikleri makina ve ekipmanın üretim zinciri işinde kalmasını, kiralayan firmanın ödeme güçlüğüne düşmeden, planlanmış ödeme takviminde ilerlemesini arzu ederler. Gelişen ekonomilerde yatırım ihtiyacı bitmese de global ya da yerel piyasa şartları zaman zaman ekonomik istikrarsızlıkları, nakit akışlarında sıkışıklıkları da beraberinde getirebilir.

Leasing sözleşmelerine konu olan malların yatırımda nasıl bir rol oynayacağı, nasıl geri dönüş sağlayacağı kredilendirme aşamasında önemli olmakla birlikte, esas itibariyle, herhangi bir ihtilaflı durumda, söz konusu malın ikinci el değerinde kaybına  minimum seviyede yaşanması için üretilecek çözümler kritik öneme sahiptir. BDDK Karşılıklar Yönetmeliği doğrultusunda karşılık oranları ve risk oranlarını etkileyeceğinden özellikle finansal performans açısından önem arz etmektedir.

İkinci elde değer kaybı, geri alımlardaki hatalı uygulamalarla makina ve ekipmanların üretimde tekrar kullanılamaması, bu sebeple oluşabilecek bilanço zararları, dış ticaret dengesine olumsuz etkileri, hurda yığınlarının artarak büyümesi, karşılık ayrımları, nerede ve nasıl depolanacağı, ikinci el satışların organizasyonu, depo sayımları, depo mevcut takibi, 21 yıllık kişisel sektör deneyimim sırasında bu alanda kurumsal hizmet alamamaktan ötürü rahatsızlık yaratan durumlardı.

Prodepo, sektörde olumsuzluk yaratan bu açığı kurumsal çözümler üreterek kapatmak amacıyla 2011 yılında kuruldu. Kurumsal yapıları benzerlik işinde, sistemleri birbiri ile örtüşen, aynı kültürden gelip aynı hedefe yürüyecek bir yol arkadaşlığı, çözüm ortaklığı kurgulandı.

Bugün geldiğimiz noktada, sistemsel izleme olanağı sağlayan alt ve üst yapı çalışmalarının, takip raporlamalarının yanı sıra ürün bazında deneyimli ekibimizle her tür makina ve ekipman demonte edilmekte, nakliyesinden depolanmasına hatta tekrar monte edilmesine kadar tüm aşamalar ekibimizce gerçekleştirilmektedir. Hizmetlerimiz her tür sektörde, ülke çapında her noktada, Prodepo güvencesiyle 7/24 devam etmektedir.

BelgieApotheek